Studenci Pielęgniarstwa z certyfikatami umiejętności informatycznych

W dniu 15 czerwca 2022 roku w pracowni informatycznej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6 nastąpiło uroczyste wręczenie Certyfikatów na kierunku Pielęgniarstwo w ramach systemu drEryk.

Wręczenia Certyfikatów dokonał prorektor ds. studiów dr Krzysztof Frączek, który gratulując nagrodzonym studentom zwrócił uwagę na podnoszenie swoich kwalifikacji, zdobywanie dodatkowych umiejętności, które z pewnością będą procentować w przyszłości.

W uroczystości uczestniczyła Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa mgr Małgorzatę Dziura, mgr Barbara Baran – opiekun 2 roku nagradzanych studentów i mgr Robert Rajs – Koordynator projektu edukacyjnego IT Academy Telemedicine, w ramach którego studenci uczestniczyli w zajęciach z systemu drEryk.

Należy tutaj także wspomnieć, że moduł systemu e-recepty był realizowany przez dr Beatę Kumięgę, pracownika zakładu Pielęgniarstwo.

W semestrze letnim 2021 roku studenci kierunku Pielęgniarstwo uczestniczyli w programie edukacyjnym IT Academy Telemedicine (https://www.facebook.com/telemedycynakpu), którego pilotaż jest wprowadzany w naszej uczelni. Studenci tego kierunku od kilku lat uczestniczą w zajęciach informatycznych, w trakcie których poznają m. in. system drEryk z wprowadzaną właśnie e-receptą.

Studenci wykonywali pracę w systemie drEryk w modułach (pielęgniarka szkolna, ambulatoryjna, rejestratorka, moduł kierownika medycznego oraz moduł e-recepty.

Należy zaznaczyć wszechstronność studenckich prac, ich jakość i wysoki poziom wiedzy praktycznej.

Z pracy studentów II-go roku w programie drEryk nie krył zadowolenia mgr Robert Rajs: „Cieszy mnie sumienność wśród studentów w wykonaniu kilku modułów w programie oraz zwracanie uwagi na dokładność w przygotowaniu sprawozdań z zajęć przez wszystkie grupy. Widać było, że studenci chcą poznać nie tylko system ale chcą dalej rozwijać się informatycznie.

Myślę, że w przyszłości spotkamy się jeszcze pracując w projekcie IT Academy Microsoft czy IT Academy Telemedicine KPU w Krośnie”.

Dzięki staraniom Pani Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa oraz przy współpracy
z prowadzącym zajęcia z systemu dr Eryk, uczelnia nabyła możliwość certyfikacji umiejętności praktycznych, które są potwierdzone przez producenta oprogramowania jak również z rekomendacją Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (*).

‐—-‐—————————————————————-

(*) CSIOZ (Centrum e-Zdrowia) jest państwową jednostką budżetową powołaną przez Ministra Zdrowia. Swoją działalność CeZ rozpoczęło 1 sierpnia 2000 roku. Głównym przedmiotem działalności CeZ jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz.

Centrum e-Zdrowia odpowiada za monitorowanie planowanych, budowanych
i prowadzonych systemów teleinformatycznych za poziomie centralnym
i regionalnym.

#kpukrosno #kpuwkrosnie #studiujwkrosnie #pielegniarstwokpu #itacademytelemadicine#robertrajs #certyfikat