Studenci na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Jak mówić, aby dzieci słuchały?

Zajęcia na bardzo wysokim poziomie – poświęcone wprowadzeniu przedszkolaków w problematykę miłości ojczyzny najbliższej, miejsca ich życia – przygotowały Panie Emilia Nowak, Ewa Szumańska i Justyna Tokarczuk. Nie tylko zapoznały w sposób przystępny i syntetyczny z historią miasta, ale wykonały razem z dziećmi bardzo ciekawą techniką plastyczną herb miasta Krosno. Działaniom towarzyszyły elementy rywalizacji, w atmosferze radości i zrozumienia. Druga część zajęć łączyła się z wędrówką po najstarszej części miasta, odwiedzinami biblioteki w naszej uczelni oraz sali Franciszka Pika- Mirandoli. Przedszkolakom bardzo podobała się biblioteka, zgromadzone zbiory, a zwłaszcza wyposażenie sali Pika-Mirandoli. Dzieci nie tylko mogły obejrzeć zgromadzone tutaj zbiory, ale także posłuchać opowieści o pracowitych pszczołach. Otrzymały także medale za uczestnictwo w zajęciach. Studentki przygotowały ciekawe pomoce dydaktyczne, umiejętnie kierowały pracą grupy dzieci nie tylko w sali, ale także podczas wycieczki po mieście. Bardzo interesująca była rozmowa z dziećmi o pszczołach przeprowadzona w naszej bibliotece. Nie zabrakło dziecięcych pytań wyniakających z ciekawości poznawczej, np.: Co dzieje się zimą z trutniami?, a także Co stanie się ze światem roślin, jeśli wyginą pszczoły?

Gratulujemy studentom organizacji bardzo ciekawych zajęć, cierpliwości w niestrudzonym, merytorycznym odpowiadaniu na trudne pytania. Życzymy dlaszych sukcesów pedagogicznych.

Opiekunem studentów była dr Barbara Lulek.