Sprawozdanie z seminarium Identyfikacji i prognozowania potrzeb w budownictwie

Sprawozdanie z seminarium Identyfikacji i prognozowania potrzeb w budownictwie

W dniu 18-go marca 2022 roku w Kampusie Technicznym KPU Krosno przy ulicy Dmochowskiego 12 odbyło się Seminarium regionalne nt. „Identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie” organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie.

Współorganizatorem tego wydarzenia było Studium Nauk Podstawowych KPU w Krośnie.

Celem niniejszego Seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie identyfikowania i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy w budownictwie w krótkiej i długiej perspektywie czasowej, w oparciu o dane pozyskiwane z różnych źródeł, w tym dyskusja nt. szans i wyzwań w tym obszarze oraz możliwości kształtowania równowagi pomiędzy popytem a podażą kompetencji w ramach prowadzenia tzw. evidence based policy w budownictwie.

Uczestnicy seminarium regionalnego nt. „Identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie.

Odbiorcami seminarium byli przedstawiciele sektora budownictwa, w tym w szczególności przedsiębiorcy działający w sektorze, przedstawiciele organizacji budownictwa powiatu krośnieńskiego i województwa podkarpackiego, środowiska akademickiego oraz szkół budowlanych z regionu Powiatu Krośnieńskiego.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło udział kilkanaście firm z branży budowlanej, pracodawcy, pracownicy Urzędu Pracy w Krośnie, pracownicy uczelni: Politechniki Warszawskiej, Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz pracownicy z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut – Technologii Eksploatacji Radom, przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po seminarium odbyła się dyskusja pracodawców z naszymi studentami – przyszłymi pracownikami sektora budowlanego w regionie.

Od lewej: dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU – Rektor, dr Tomasz Soliński – Wiceprezydent Miasta Krosna

Miłym akcentem podczas seminarium była uroczystość wręczenia przez JM Rektora KPU w Krośnie dr hab. Zbigniewa Barabasza, prof. KPU, najlepszym studentom II-go roku kierunku Budownictwo Certyfikatów umiejętności w ramach prowadzonej przez Studium Nauk Podstawowych IT Academy Microsoft.

Wręczenie certyfikatów IT Academy Microsoft