Spotkanie Studenckich Kół Naukowych

W dniu 8 listopada 2022 roku w auli Kampusu Politechnicznego KPU przy ul. Prof. J. Dmochowskiego studenci spotkali się z przedstawicielami Studenckich Kół Naukowych działających w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Studenci działający w kołach prezentowali wyniki swojej działalności, zachęcając tym samym młodszych kolegów i koleżanki do przyłączenia się oraz do rozwijania własnych zainteresowań i pasji w Studenckich Kołach Naukowych. W trakcie spotkania zaprezentowało się 18 kół naukowych.

W spotkaniu udział wziął Rektor KPU w Krośnie dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU oraz Prorektor ds. rozwoju dr Agnieszka Woźniak.

Członkowie Studenckich Kół Naukowych w trakcie swoich prezentacji omówili szczegółowo zakres działalności kół, przedstawili swoje cele oraz plany na przyszłość. Pochwalili się również sukcesami, do których niewątpliwe należy udział w konkursach, konferencjach naukowych ogólnopolskich jak i międzynarodowych, czy napisanie artykułu naukowego.

W spotkaniu wziął również udział Marcin Marszałek – pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, który zaprezentował możliwości wyjazdu zagranicę w ramach programu Erasmus+.