Spotkanie Studenckich Kół Naukowych

W dniu 7 listopada 2023 roku w auli Kampusu Politechnicznego PANS przy ul. Dmochowskiego 12 studenci pierwszych roczników spotkali się z przedstawicielami Studenckich Kół Naukowych działających w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

Studenci działający w kołach prezentowali wyniki swojej działalności, zachęcając tym samym młodszych kolegów i koleżanki do przyłączenia się oraz do rozwijania własnych zainteresowań i pasji w Studenckich Kołach Naukowych. W trakcie spotkania zaprezentowało się 22 koła naukowe.

W spotkaniu udział wzięła Prorektor ds. rozwoju dr Agnieszka Woźniak oraz Prorektor ds. studiów dr Krzysztof Frączek.

Członkowie Studenckich Kół Naukowych w trakcie swoich prezentacji omówili szczegółowo zakres działalności kół, przedstawili swoje cele oraz plany na przyszłość. Pochwalili się również sukcesami, do których niewątpliwe należy udział w konkursach, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, czy napisanie artykułu naukowego.

W ramach współpracy pomiędzy Uczelnią a Wojskowym Centrum Rekrutacji w Jaśle w spotkaniu udział wziął także Porucznik Marcin Kustroń, który przedstawił zasady programu Legii Akademickiej.

W trakcie spotkania Prezesi Studenckich Kół Naukowych otrzymali karty wejściowe do Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno, gdzie znajduje się pomieszczenie biurowe przygotowane na potrzeby naukowe naszych studentów.

Po prezentacjach odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla najbardziej aktywnych Studenckich Kół Naukowych. Wyróżnienie otrzymali członkowie SKN:

  • NEO
  • Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku
  • ROTOR
  • Twórczych Pedagogów

Na koniec spotkania wszyscy zainteresowani mogli podejść do stoisk wystawienniczych przygotowanych przez studentów SKN, by z bliska zobaczyć ich pracę i porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych Kół Naukowych.