Spotkanie dotyczące współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

Delegacja Państwowej Akademii Nauk Stosowanych JM Rektor dr hab. Zbigniew Barabasz i dr Renata Dziubaszewska Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki odbyli spotkanie z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dr hab. n. o zdr. Mariuszem Wysokińskim.

W spotkaniu uczestniczyła także dr hab. n.o z dr Danuta Zarzycka. Celem spotkania było omówienie zasad dalszej współpracy, które będą uwzględnione w zaktualizowanym porozumieniu pomiędzy Uczelniami.