Social Media Menedżer – zawód przyszłości

Nazwa: Social Media Menedżer

Liczba godzin zajęć (ogółem): 60 godzin lekcyjnych, w tym 25 godz. wykładów i 35 godz. zajęć praktycznych

Odpłatność: 1000 zł

Kierownik kursu: dr inż. Małgorzata Górka

Opis kursu:

Uczestnicy kursu zdobędą nowe umiejętności w zawodach najbardziej poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

– prowadzenie działań marketingowych w serwisie Facebook

– prowadzenie działań marketingowych w serwisie Instagram

– prowadzenie działań marketingowych w serwisie Tik Tok

– grafika komputerowa online

– techniki Copywritingu

– tworzenie i analiza reklam na potrzeby mediów społecznościowych

– weryfikacja prawnych i faktycznych warunków prowadzenia oraz rozliczania działalności gospodarczej w zakresie objętym kursem

Po ukończeniu kursu, uczestnik może podjąć pracę związaną  z tematyką kursu lub założyć własną działalność gospodarczą i otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 22  ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019  poz. 652).

Program kursu:

Reguła CZK

Reguła 5WHY

Reguła PPZZ

Oszacowanie wielkości rynku za pomocą dostępnych narzędzi online

Oszacowanie popytu na produkt/usługę oraz ilości klientów przy pomocy darmowych narzędzi

Najczęściej popełniane błędy przy sprzedaży internetowej
Facebook – jak prawidłowo skonfigurować konto i prowadzić działania w imieniu klienta

Instagram – jak prawidłowo skonfigurować konto i prowadzić działania w imieniu klienta

Tik Tok – jak prawidłowo skonfigurować konto i prowadzić działania w imieniu klienta

Skąd czerpać inspirację na posty

Grafika komputerowa online – jak szybko tworzyć atrakcyjne grafiki przy pomocy darmowych narzędzi

Wykorzystanie darmowych banków zdjęć oraz prawa autorskie

Menadżer reklam – jak prawidłowo skonfigurować reklamę

Rodzaje reklam w Mediach Społecznościowych

Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do pozyskiwania klientów

Facebook pixel – narzędzie śledzące

Techniki copywritingu

Tworzenie lejków sprzedażowych

Case Study – przykłady kampanii marketingowych w internecie

Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika (zdobyta wiedza/ umiejętności/ kompetencje)

Absolwent kursu będzie potrafił:

  • Zweryfikować dotychczasowe oraz zaplanować nowe działanie marketingowe w Mediach Społecznościowych.
  • Stworzyć niezbędne grafiki lub edytować filmy.
  • Przeprowadzić kompletną kampanie marketingową online wraz z analizą wyników.
  • Pozyskiwać klientów dla siebie lub na zlecenie.

Zajęcia odbywają się on – line na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.2021.363

Limit przyjęć: 20 osób

Miejsce realizacji zajęć: zajęcia on-line

Termin zgłoszenia: 30.11.2022r.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na kurs (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej) 
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów wyższych (potwierdzona za zgodność przez osobę do tego uprawnioną) lub oryginał (do wglądu do sekretariatu)

Wymagane dokumenty proszę przesłać w białej wiązanej teczce.

Kontakt:

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Sekretariat Akademickiego Centrum Kształcenia

38-400 Krosno

ul. Dmochowskiego 12

pok. 07

tel. 13 43 755 80 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)

e-mail: podyplomowe@kpu.krosno.pl