Social Media Menedżer – zawód przyszłości

Nazwa kursu  „Social Media Menedżer – zawód przyszłości”

Opłata: 600 zł

Czas trwania kursu: 60 godzin lekcyjnych, w tym 25 godz. wykładów i 35 godz. zajęć praktycznych

Limit przyjęć: minimum 20 osób

Opis kursu: Uczestnicy kursu zdobędą nowe umiejętności w zawodach najbardziej poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:
– prowadzenie działań marketingowych w serwisie Facebook
– prowadzenie działań marketingowych w serwisie Instagram
– prowadzenie działań marketingowych w serwisie Tik Tok
– grafika komputerowa online
– techniki Copywritingu
– tworzenie i analiza reklam na potrzeby mediów społecznościowych
– weryfikacja prawnych i faktycznych warunków prowadzenia oraz rozliczania działalności gospodarczej w zakresie objętym kursem  

Po ukończeniu kursu, uczestnik może podjąć pracę związaną  z tematyką kursu lub założyć własną działalność gospodarczą i otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 22  ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019  poz. 652).

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
Reguła CZK
Reguła 5WHY
Reguła PPZZ
Oszacowanie wielkości rynku za pomocą dostępnych narzędzi online
Oszacowanie popytu na produkt/usługę oraz ilości klientów przy pomocy darmowych narzędzi
Najczęściej popełniane błędy przy sprzedaży internetowej
Facebook – jak prawidłowo skonfigurować konto i prowadzić działania w imieniu klienta
Instagram – jak prawidłowo skonfigurować konto i prowadzić działania w imieniu klienta
Tik Tok – jak prawidłowo skonfigurować konto i prowadzić działania w imieniu klienta
Skąd czerpać inspirację na posty
Grafika komputerowa online – jak szybko tworzyć atrakcyjne grafiki przy pomocy darmowych narzędzi
Wykorzystanie darmowych banków zdjęć oraz prawa autorskie
Menadżer reklam – jak prawidłowo skonfigurować reklamę
Rodzaje reklam w Mediach Społecznościowych
Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do pozyskiwania klientów
Facebook pixel – narzędzie śledzące
Techniki copywritingu
Tworzenie lejków sprzedażowych
Case Study – przykłady kampanii marketingowych w internecie

Absolwent kursu będzie potrafił:
Zweryfikować dotychczasowe oraz zaplanować nowe działanie marketingowe w Mediach Społecznościowych.
Stworzyć niezbędne grafiki lub edytować filmy.
Przeprowadzić kompletną kampanie marketingową online wraz z analizą wyników.
Pozyskiwać klientów dla siebie lub na zlecenie.

Zajęcia odbywają się on – line na podstawie ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.2021.363

Termin zgłoszeń : do 15 grudnia 2021

Link do platformy zoom.us otrzymają osoby, które wpłacą 600 zł na konto uczelni. Numer konta: 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172

Link do rekrutacji