Słuchacze studiów podyplomowych już po obronach. Gratulujemy!

We learn throughout our lives

W dniu 22 stycznia 2022 roku w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie przeprowadzono obrony prac uczestników studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego przestrzegając zasad sanitarnych związanych z pandemią COVID-19.

Słuchacze studiów podyplomowych pod kierunkiem swoich promotorów (prof. dr hab. Kazimierza Szmyda i dr Barbary Lulek) prezentowali wyniki swojej działalności naukowo-badawczej.  W trakcie obron grupa seminaryjna dr B. Lulek zaprezentowała pracę monotematyczną połączoną z prezentacją multimedialną pt. „Oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców w procesie edukacji w okresie pandemii”. Natomiast grupa seminaryjna prof. dr hab. K. Szmyda przedstawiła prace na temat m.in. roli Koła Naukowego Rotor w kształceniu studentów KPU, kontekstów eurosieroctwa, znaczenia edukacji tanecznej w rozwoju artystycznym dziecka, kultury pracy w gastronomii oraz systemu szkolenia kierowców w dobie zagrożeń w ruchu drogowym.

Podczas dyskursu wszyscy uczestnicy studiów podyplomowych zwrócili uwagę na trudności w pozyskiwaniu materiału badawczego w okresie pandemii COVID-19, gdy w niektórych placówkach oświatowych prowadzono nauczanie zdalne. Zwrócono uwagę na blaski i cienie, a głównie na jakość kształcenia w formie nauczania zdalnego.

Podjęcie nauki na studiach podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego umożliwiło słuchaczom poznanie szerokiego wachlarza możliwości  edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i społecznych. Słuchacze studiów podyplomowych podziękowali za umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji blisko miejsca zamieszkania w myśl hasła „Wiedza blisko Ciebie”.

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego od kilkunastu lat cieszyły się dużym zainteresowaniem co świadczyło  o zaangażowaniu samych słuchaczy oraz aktywnej postawie pracowników dydaktyczno-naukowych zatrudnionych w KPU.

Wszystkim absolwentom studiów podyplomowych oraz kadrze dydaktycznej składam serdeczne podziękowania za cudowną i twórczą współpracę.

Dr Małgorzata Świdrak