Publikacje absolwentów kierunku Inżynieria produkcji

Miło nam poinformować, że w ostatnim wydaniu monografii „Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 3” (2021), pod redakcją naukową prof. Ryszarda Knosali, ukazały się publikacje, których współautorami byli absolwenci kierunku Inżynieria produkcji: mgr inż. Katarzyna Szymańska i mgr inż. Karol Deliowski.
Monografia, w której ukazały się artykuły naszych absolwentów jest kontynuacją cyklu wydawniczego związanego z organizowanymi od 2009 roku przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją tzw. konferencjami zakopiańskimi, największymi konferencjami dotyczącymi tematyki zarządzania i inżynierii produkcji w Polsce.
Artykuły zostały przygotowane na podstawie badań i analiz przeprowadzonych na potrzeby realizacji prac magisterskich, a współautorami byli promotorzy prac.

Praca współautorstwa mgr inż. Katarzyny Szymańskiej nt.: „Narzędzia informatyczne wspomagające ocenę ryzyka zawodowego” dotyczyła zastosowania programów komputerowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w danej organizacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy oceny ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy przy użyciu specjalistycznego programu, stwierdzono między innymi, że tego typu programy pozwalają na kompleksową i precyzyjną obsługę związaną z obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Druga praca, której współautorem był mgr inż. Karol Deliowski nt.: „Karty kontrolne jako element nadzorowania stabilności procesu produkcyjnego”, miała na celu podkreślenie zasadności stosowania statystycznych technik i narzędzi oraz ich wykorzystanie w praktyce, określanych mianem Statystycznego Sterowania Procesem (Statistical Process Control, SPC). Zakres pracy obejmował nadzorowanie stabilności procesu z wykorzystaniem kart kontrolnych, na przykładzie detalu w postaci pierścieni mocujących silnika – generatora gazu (ring- engine mount, gas generator) produkowanych przez firmę branży lotniczej. Po przeprowadzonej analizie zauważono pewne anomalie występujące podczas procesu produkcyjnego, a następnie zasugerowano przyczynę ich wystąpienia oraz czynności zaradcze. Podkreślono tym samym słuszność stosowania w firmie systemu SPC, który umożliwia pozyskanie szerokiego spektrum informacji z procesów produkcyjnych, a w oparciu o te dane, można budować modele analizowanych procesów przy uwzględnieniu parametrów związanych z całym ich otoczeniem.

Gratulujemy autorom publikacji i życzymy wielu sukcesów naukowych.