Przyznano stypendia z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia

W roku akademickim 2020/2021 po raz czwarty studentom i pracownikom Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie przyznane zostały stypendia w ramach Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia.

W bieżącym roku wpłynęły łącznie 33 wnioski – 8 wniosków pracowników dydaktycznych i 25 wniosków studentów. Komisja ds. przyznawania stypendium z funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia, pod przewodnictwem dr Agnieszki Woźniak – Prorektora ds. rozwoju – rozpatrzyła je pod kątem formalnym i merytorycznym i finalnie rekomendowała przyznanie stypendium 8 pracownikom i 18 studentom.

W związku z powyższym, decyzją Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie stypendia przyznano w następujących kwotach:

Pracownikom – na łączną kwotę 28 000 zł, w tym:

  • 1 stypendium I stopnia w kwocie 6 000 zł
  • 4 stypendia II stopnia w kwocie po 4 000 zł
  • 3 stypendia III stopnia w kwocie po 2 000 zł

Studentom – na łączną kwotę 21 000 zł, w tym:

  • 3 stypendia w kwocie po 2 000 zł
  • 15 stypendiów w kwocie po 1 000 zł

Wśród pozytywnie ocenionych wniosków pracowników znalazły się propozycje realizacji prac badawczych, publikacje wyników badań oraz opracowane wyniki badań do prac doktoranckich.

Stypendia studenckie zaaprobowane zostały w oparciu o wyniki w nauce.

Wszystkim tegorocznym laureatom gratulujemy.