Przyznano stypendia z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia

14 grudnia br. Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU, wręczył dyplomy studentom i pracownikom Uczelni, którym w roku akademickim 2021/2022 zostało przyznane stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Fundusz stypendialny im. Stanisława Pigonia został utworzony decyzją Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w 2016 r. Po raz pierwszy stypendia z Funduszu przyznano w roku akademickim 2017/2018.

W roku akademickim 2021/2022 o stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia w Krośnie starało się 47 osób, w tym 6 pracowników i 41 studentów. Formalnej i merytorycznej oceny wniosków dokonała Komisja ds. przyznawania stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia, pod przewodnictwem dr Agnieszki Woźniak – Prorektor ds. rozwoju. Komisja rekomendowała przyznanie stypendium 6 pracownikom akademickim i 28 studentom. Łączna kwota przeznaczona na stypendium w roku akademickim 2021/2022 wyniosła 72 500 zł.

Wśród pozytywnie ocenionych wniosków pracowników znalazły się propozycje realizacji prac badawczych z zakresu produkcji i bezpieczeństwa żywności, nauk technicznych, sportu i towaroznawstwa. Studentom przyznano stypendia za wyniki w nauce.

Wszystkim laureatom stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia serdecznie gratulujemy.