Praktyki dla studentów Translatoryki i Filologii angielskiej w Instytucie Pileckiego

Studenci dwujęzykowych studiów dla tłumaczy oraz filologii angielskiej będą mogli podjąć praktyki zawodowe w zakresie tłumaczeń w Instytucie Pileckiego, ośrodku popularyzatorsko-badawczym polskiego państwa, funkcjonującym jako agenda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytut Pileckiego to miejsce stworzone na potrzeby interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami XX wieku: dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim, a także konsekwencjami ich działań.

We środę 23 marca 2022 krośnieńscy adepci przekładu spotkali się z panią Aleksandrą Arumińską, która w Instytucie Pileckiego odpowiada obecnie za pracę zespołu tłumaczy. Videokonferencja była okazją do zapoznania się z formą, strukturą i specyfiką pracy tłumaczy w Instytucie Pileckiego, a także sposobnością do omówienia zasad przyszłej współpracy.

Praktyki studenckie w Instytucie Pileckiego będą realizowane zdalnie, w koordynacji mgr Anny Hycnar i ścisłym porozumieniu z zespołem tłumaczy ośrodka.

Aleksandra Arumińska, szefowa Zespołu Tłumaczy Instytutu Pileckiego
na spotkaniu ze studentami i wykładowcami Instytutu Humanistycznego

Bartosz Gołąbek