Pracownicy – oferty pracy


  • Konkurs na stanowiska wykładowcy w Zakładzie Położnictwa
    Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnieogłasza konkursna stanowisko wykładowcy w Zakładzie Położnictwa Wymagania stawiane kandydatom: dyplom doktora w dyscyplinie nauk o zdrowiu lub ukończone studia magisterskie na kierunku położnictwo i minimum 8–letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami, aktualne prawo wykonywania zawodu położnej/położnego, doświadczenie zawodowe na stanowisku położnej/położnego, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, ginekologicznego i/lub położniczo-ginekologicznego, […]
    Czytaj dalej. Konkurs na stanowiska wykładowcy w Zakładzie Położnictwa