Powtórzenie głosowania w grupie studentów

Uchwała nr 30/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia możliwości nieprawidłowości w przebiegu głosowania w wyborach do Senatu przeprowadzonych w grupie studentów i konieczności jego powtórzenia, odwołania głosowania w tej grupie w dniu 29 czerwca 2020 r. oraz aktualizacji kalendarza wyborczego