Ponad 1 mln zł z MEiN dla KPU w Krośnie

W piątek, 28 stycznia w auli Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste spotkanie Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Przemysława Czarnka z Rektorami Podkarpackich Uczelni Zawodowych. Minister wręczył Rektorom symboliczne promesy zwiększające wysokość subwencji za 2021 rok. Krośnieńską uczelnię na uroczystości reprezentowali JM Rektor dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU i prorektor ds. studiów dr Krzysztof Frączek.

Minister Edukacji i Nauki zwiększył wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego przyznanych na rok 2021 publicznym uczelniom zawodowym. W swoim wystąpieniu minister Przemysław Czarnek przypomniał, że łączna subwencja przeznaczona w ubiegłym roku na ten cel wyniosła 756 milionów złotych, a w grudniu 2021 została dodatkowo zwiększona o 36 milionów.

Środki, które otrzymały podkarpackie uczelnie, mają je wesprzeć w kształceniu wysokiej jakości specjalistów na potrzeby lokalnych rynków pracy. Podczas spotkania minister wskazywał na braki kadrowe w zawodach medycznych, które mogą zostać uzupełnione przez absolwentów kierunków położniczych, pielęgniarskich czy kierunku ratownictwo medyczne.

Uczelnie zawodowe mają do wykonania bardzo ważną misję i bardzo ważną rolę w naszym państwie. Potrzebujemy wykwalifikowanej kadry pracowników i potrzebujemy do tego Uczelni zawodowych – powiedział Minister Edukacji i Nauki, zaznaczając, że ministerstwo będzie wspierało Uczelnie zawodowe w pełnieniu tej misji oraz w tworzeniu nowych kierunków kształcenia.

 

W Tarnobrzegu minister Przemysław Czarnek wręczył promesy czterem uczelniom. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie otrzymała 1 097 100 złotych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu – 322,9 tysięcy złotych, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku – 556,5 tys. zł, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – 504,3 tys. zł.

Otrzymana subwencja pozwali nam realizować w sposób niezakłócony  rozwój  uczelni, przyczyniając się do doposażenia laboratoriów, podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej, wpływając na podwyższenie jakość kształcenia i studiowania na naszej uczelni.

W uroczystym spotkaniu ministra z rektorami i społecznością akademicką uczestniczyło wielu gości. Byli wśród nich wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus oraz władze samorządowe powiatu.