„Pomagamy Seniorom”

W związku z prowadzoną przez studentów naszej Uczelni akcją „Pomocy seniorom” zachęcamy mieszkańców Krosna, którzy potrzebują pomocy o zgłaszanie udziału w programie.

Do programu mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 60 lat, są samotne i ze względu na panującą sytuację epidemiczną zdecydowały się pozostać w domu.

Akcja nie dotyczy osób, które zostały prawnie objęte izolacją lub kwarantanną.

W ramach programu osoby starsze mogą uzyskać pomoc w zakresie dostarczenia niezbędnych artykułów spożywczych czy środków higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca Seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z załatwieniem niezbędnych formalności, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych) lub pomóc w opiece nad zwierzętami.

Podejmowane przez wolontariuszy działania realizowane  będą z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Osoby potrzebujące pomocy mogą dokonać zgłoszenia pod numerem telefonu: 505 668 132 lub na adres: pomagamy.seniorom@kpu.krosno.pl

Więcej informacji można dowiedzieć się z wywiadu udzielonego przez wolontariuszy w Radiu Fara:

Rozmowa dnia: O akcji „Pomagamy seniorom”