Polityka jakości – kontakt

dr inż. Bernadeta Rajchel – przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, e-mail: bernadeta.rajchel@kpu.krosno.pl
dr Beata Piechota – przewodnicząca Instytutowej Komisji ds. ZJK przy Instytucie Humanistycznym, e-mail: beata.piechota@kpu.krosno.pl
dr Agnieszka Kubacka – przewodnicząca Instytutowej Komisji ds. ZJK przy Instytucie Politechnicznym, e-mail: agnieszka.kubacka@kpu.krosno.pl
dr Edyta Kwilosz – przewodnicząca Instytutowej Komisji ds. ZJK przy Instytucie Zdrowia i Gospodarki, e-mail: edyta.kwilosz@kpu.krosno.pl
Aneta Szymańska – przedstawiciel Samorządu Studenckiego, e-mail: anetaszymanska123@wp.pl

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Rynek 1, 38-400 Krosno
tel. 13 43 755 31
faks: 13 43 755 11
e-mail: bernadeta.rajchel@kpu.krosno.pl