Podsumowanie akcji „Podaruj książkę”

SKN Ekonomistów wraz z SKN Towaroznawców podsumowało akcję „Podaruj książkę”, zbiórki używanych i nowych książek, bajek do czytania, oglądania i słuchania.

Zebrano ponad 300 książek i ponad 200 płyt z bajkami do słuchania i oglądania.

Zebrane książki i płyty zostały przekazane na ręce wychowawców Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie, do nowo tworzonej biblioteki.

Zbiórka okazała się dużym sukcesem, a zebrane pozycje książkowe i płyty przypadły od razu do gustu wychowankom Ośrodka.

Wszystkim Studentom i Pracownikom KPU w Krośnie, którzy włączyli się do akcji bardzo dziękujemy.

Organizatorzy akcji
Studenci SKN Ekonomistów i SKN Towaroznawców
Opiekunowie: mgr inż. Elżbieta Brągiel
dr inż. Damian Dubis

Zebrane płyty
Zebrane zbiory z poszczególnych kampusów KPU
Część zebranych książek
Przekazanie zebranych książek podopiecznym Ośrodka przez studentów