Pod Zegarem odc. 1

Czy wiesz że…   Odcinek 1. STUDIA

Czy wiesz, że…
Uczelnia po 20 latach działalności zmieniła nazwę z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie?

Czy wiesz, że…
Uczelnia na miejscu, to właśnie KPU w Krośnie?

Czy wiesz, że…
Niektórych do podjęcia studiów motywuje odległość od domu i to co pewne i znane?

Czy wiesz, że…
Jesteśmy uczelnią PAŃSTWOWĄ i studia w systemie stacjonarnym są bezpłatne?

Czy wiesz, że…
W roku akademickim 2019/2020 uczelnia uzyskała zgodę na otwarcie 5 nowych kierunków studiów? – Automatyka i robotyka, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Marketing internetowy, Lingwistyka stosowana i Dwujęzykowe studia dla tłumaczy.

Czy wiesz, że…
Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 13 500 absolwentów?

Czy wiesz, że…
2200 studentów studiuje na dwudziestu kierunkach w zakresie studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich?

Czy wiesz, że…
W ramach bogatego systemu pomocy dla studentów możesz otrzymać niemal 2 500,00 zł miesięcznie?

Czy wiesz, że…
W ramach programu Erasmus i Erasmus+ wyjechało i przyjechało do Krosna ponad 1200 studentów i pracowników z zagranicy?

Czy wiesz, że…
KPU w Krośnie jest certyfikowanym ośrodkiem Egzaminacyjnym British Council, a w 2019 roku otrzymaliśmy wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na najlepszy ośrodek przygotowujący kandydatów do egzaminów Cambridge English?

Czy wiesz, że…
Na kursy językowe w Academii uczęszcza niemal 400 kursantów, czyli tyle co w szkole podstawowej z 16 klasami?

Czy wiesz, że…
Na uczelni działa 25 kół naukowych?

Czy wiesz, że…
Po wybranych kierunkach technicznych studenci mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne?

Czy wiesz, że…
Studenci używają technologii Virtual Reality w swoich projektach i pracach dyplomowych?

Czy wiesz, że…
Uczelnia ma przyznaną kategorię naukową?

 

Zapraszamy za tydzień na kolejną odsłonę. Odcinek 2. Infrastruktura