Pierwsze posiedzenie Senatu 2020-2024

15 września br. odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Senatu Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję 2020-2024. Zaproszenie do udziału w obradach przyjął Pan Dariusz Frydrych, przewodniczący Rady Uczelni.

Pierwsza część posiedzenia miała charakter bardzo uroczysty. Członkowie Senatu, prorektorzy, dyrektorzy instytutów oraz kierownicy zakładów i studiów odebrali z rąk rektora dr hab. Zbigniewa Barabasza powołania do pełnienia funkcji na Uczelni. Przewodniczący Senatu życzył sukcesów i owocnej pracy.

W czasie obrad podjęto m.in. uchwałę w sprawie Regulaminu posiedzeń Senatu KPU w Krośnie i uchwałę w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych. Dokonano wyboru senackich komisji na kadencję 2020-2024. Omówiono również zasady organizowania zajęć dydaktycznych w warunkach zagrożenia epidemicznego.