Pamiętamy…

Pierwsze dni listopada to szczególne chwile. Przed nami dni pełne ciszy i tęsknoty za tymi, których z nami nie ma. Odżywają wspomnienia, a jesienna pogoda sprzyja zadumie i rozmyślaniom.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie wspomina tych, którzy zmarli w ubiegłym roku akademickim.

19 listopada 2022 roku odeszła Elżbieta Jarecka, studentka z kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności.

14 lutego 2023 roku odszedł Michał Lisik, student z kierunku Pielęgniarstwo.

Pamiętamy również o pracownikach, którzy odeszli ze społeczności naszej Uczelni w latach ubiegłych – każdego roku zapalamy na ich grobach znicze, wspominamy i modlimy się za nich.

Pamiętamy…