Otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości w Krośnie

W dniu 9 lipca br. odbyło się uroczyste otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości w Krośnie. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, władze miasta Krosna, władze, pracownicy i studenci Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, a także przedstawiciele firm i instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego regionu.

Głównym celem działalności krośnieńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest wsparcie młodych, początkujących przedsiębiorców w zakresie przygotowania i wdrożenia własnej działalności gospodarczej. Jak podkreślił dr Tomasz Soliński, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna: „Inkubator jest narzędziem kreowania, rozwijania i praktycznego wdrażania idei przedsiębiorczości wśród ludzi młodych, odważnych i aktywnych – studentów i absolwentów KPU Krosno. To oni będą głównymi adresatami i beneficjentami projektu oraz centralną osią koła zamachowego w rozwoju Inkubatora.”

Roli, jaką nasza Uczelnia odgrywa we współtworzeniu lokalnej przedsiębiorczości, został poświęcony jednej z paneli tematycznych wydarzenia pt.: „Studenci tworzą innowacje”. W trakcie dyskusji, której moderatorem była dr Agnieszka Woźniak, Prorektor ds. rozwoju, studenci i pracownicy Uczelni przedstawili znaczenie pojęcia „innowacyjność”, zaprezentowali działalność studenckich kół naukowych „Rotor”, „V-Design” i „Neo”, a także przedstawili obecnie realizowane projekty, m.in. przygotowanie prototypu łazika marsjańskiego i projekt ekologicznego bolida. W panelu poruszono także zagadnienia współpracy pomiędzy kołami naukowymi, realizacji wspólnych celów, potrzebę kształtowania przedsiębiorczości i wzajemnego wsparcia w sferach działalności naukowej i zawodowej.

Podczas spotkania podpisano także list intencyjny o współpracy pomiędzy Nokia Solutions and Networks, Karpacką Państwową Uczelnią i Miastem Krosnem. Współpraca dotyczyła będzie m.in. działań badawczo – rozwojowych, organizacji hackatonu w Krośnie, konsultacji dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze smart city. Podpisane porozumienie stanowi ważny element w zakresie współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu.

Jestem pewien, że ta umowa przyczyni się nie tylko do rozwoju kierunku Informatyka, ale także innych kierunków w naszej Uczelni. Mam nadzieję, że będzie dla naszych studentów inspiracją do rozwoju, rzeczywistym oknem na świat, a tę technologię będziemy przenosili w nasze środowiska i będą z niej mogli w sposób  rzeczywisty korzystać nie tylko przedsiębiorcy.”– powiedział dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU, Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Zachęcamy do obejrzenia skróconej relacji z udziału studentów i pracowników naszej Uczelni w panelu „Studenci tworzą innowacje”.

Link do relacji: https://www.mediafire.com/file/9m33ivn3dpcqwxo/inkubator+cut2.mp4/file