O uczelni – od tradycji do nowoczesności

Karpacka Państwowa Uczelnia jest pierwszą uczelnią w Krośnie, z dumą jednak odwołuje się do bogatej historii kształcenia w naszym mieście na poziomie średnim lub półwyższym kadry nauczycielskiej dla okolicznych szkół.

Tradycja ta sięga czasów, w których Krosno miało już za sobą świetność gospodarczą XV i XVI w. Za sprawą sprowadzonych w 1614 r. jezuitów rozpoczęła w 1631 r. funkcjonowanie szkoła, która po szesnastu latach intensywnej działalności edukacyjnej w klasach gramatyki, retoryki i humanistycznych oraz dzięki odpowiedniemu doborowi kadry została podniesiona do rangi kolegium. W 1647 r. jezuici otworzyli pierwszą bursę i internat. Dzięki przedsiębiorczości zakonników oraz licznym funduszom i zapisom kolegium przetrwało, z drobnymi przerwami, aż do 1773 r. Kasata zakonu i likwidacja kolegium zapoczątkowały ponad stuletni okres zapaści edukacyjnej, który skończył się z chwilą otwarcia Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Krośnie w 1895 r. W 1849 r. zabudowania kolegium zniszczył pożar; władze austriackie darowały ruinę miastu pod warunkiem podjęcia jej odbudowy na cele szkolne. W XX w. w budynku kolegium otworzono Szkołę Tkacką, a następnie Technikum Tkackie. Po drugiej wojnie światowej w części budynku mieściła się Szkoła Podstawowa nr 1, do której uczęszczała większa część ówczesnych mieszkańców Krosna. 

Tradycje i dorobek w zakresie kształcenia w Krośnie twórczo wzbogacały również: Liceum Pedagogiczne Męskie (1937-1961), Studium Nauczycielskie(1960-1971), Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie (1971– do chwili obecnej), Studium Nauczycielskie(1982-1988), Punkt Konsultacyjny Rzeszowskiej WSP (1988-1991), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (1990-2001), Kolegium Nauczycielskie(1992-2001).

Kiedy zaistniały ustawowe warunki dla organizowania państwowych wyższych szkół zawodowych, Wojewoda Krośnieński wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o powołanie uczelni w oparciu o działające w Krośnie i Jaśle placówki kształcące nauczycieli. Dzięki śmiałemu otwarciu władz administracyjnych i oświatowych województwa krośnieńskiego na założenia i wymagania stawiane kolegiom oraz życzliwej pomocy władz i twórczemu wysiłkowi pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, w 1999 roku powstała w Krośnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15. czerwca 1999 r. Dz. U. Nr 55, poz. 575), która umożliwia absolwentom uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera i magistra. Po dwudziestu latach działalności, 1 maja 2020 roku,Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie  zmieniła nazwę na Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie.