NOWE KIERUNKI STUDIÓW PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W KROŚNIE

Pozytywna decyzja dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz pozytywna opinia dla kierunku Ratownictwo medyczne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie otrzymała zgodę na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zgoda ta potwierdza wysoką jakość programu nauczania oraz wyposażenie uczelni w odpowiednie zasoby, niezbędne do zapewnienia rzetelnego poziomu kształcenia na tym kierunku. Studenci, którzy wybiorą ten kierunek, będą mieli możliwość zgłębienia tajników bezpieczeństwa wewnętrznego, zdobycia praktycznych umiejętności i poszerzenia swojej wiedzy w tym dynamicznym obszarze.

Rekrutacja

Natomiast planowany kierunek Ratownictwo medyczne został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Studenci, którzy zdecydują się na ten kierunek, będą mogli zdobyć wiedzę medyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do udzielania skutecznej pomocy medycznej w różnych sytuacjach kryzysowych zagrożenia ludzkiego życia.

Po uzyskaniu już formalnej zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki na kierunek Ratownictwo medyczne rozpoczniemy rekrutację na ten kierunek. Studenci, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w tych fascynujących dziedzinach, będą mieli okazję dołączyć do naszej społeczności akademickiej.


Opis kierunków

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne
w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie to innowacyjny program, który przygotuje studentów do pracy w obszarze ochrony i bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, analizy zagrożeń, ochrony informacji, aspektów prawnych oraz zarządzania ryzykiem.

Program skupia się na kształtowaniu umiejętności rozpoznawania, oceniania i minimalizowania zagrożeń w różnych środowiskach. Studenci uczyć się będą tworzenia i wdrażania strategii bezpieczeństwa, zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz analizy i monitorowania ryzyka.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przygotują absolwentów do pracy w sektorze publicznym, prywatnym oraz organizacjach międzynarodowych, gdzie będą mogli pełnić role specjalistów ds. bezpieczeństwa, doradców ds. zarządzania ryzykiem, czy analityków bezpieczeństwa. Absolwenci będą mieli również możliwość kontynuacji nauki na poziomie magisterskim lub podjęcia specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa.

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie oferować będzie kompleksowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa, łącząc teorię z praktyką. Studenci będą mieli okazję zdobywać cenne doświadczenie poprzez projekty badawcze, praktyki zawodowe oraz udział w symulacjach sytuacji kryzysowych.

Kształcenie ma odbywać się na dwóch specjalnościach:
*zarządzanie kryzysowe i zwiększanie odporności
*obronność państwa.

Kierunek studiów Ratownictwo medyczne
w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie to ekscytujący program, który przygotowuje studentów do pełnienia roli ratowników medycznych w różnych sytuacjach kryzysowych. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu medycyny, pierwszej pomocy, resuscytacji, obsługi urządzeń medycznych oraz zarządzania sytuacjami awaryjnymi.

Program kładzie nacisk na rozwój praktycznych umiejętności i umożliwia studentom zdobycie doświadczenia poprzez staże i praktyki w placówkach medycznych. Studenci uczyć się będą diagnozowania i udzielania podstawowej pomocy medycznej, a także planowania i koordynowania działań w sytuacjach krytycznych.

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne dadzą absolwentom szerokie perspektywy zawodowe. Po ukończeniu programu, studenci będą przygotowani do pracy jako ratownicy medyczni, zarówno w szpitalach, klinikach, jak i w miejscach pracy, na imprezach masowych czy w służbach ratowniczych. Bedą również gotowi do kontynuacji nauki na poziomie magisterskim lub podjęcia specjalistycznych szkoleń w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Kierunek studiów Ratownictwo medyczne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie będzie oferował nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do udzielania skutecznej pomocy medycznej i ratowania życia. Jest to świetna opcja dla osób z pasją do niesienia pomocy innym i zainteresowanych dynamicznym środowiskiem medycznym.