Nowa forma komunikacji na platformie Zoom

We wtorkowe przedpołudnie, w godzinach zwykle przeznaczonych na obrady Senatu, na platformie internetowej Zoom odbyło się spotkanie dyrektorów instytutów i kierowników zakładów z władzami uczelni. Spotkanie zainicjował i poprowadził Rektor prof. Grzegorz Przebinda. Uczestnicy spotkania, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego, połączyli się za pomocą aplikacji Zoom aby w szerokim gronie porozmawiać o sytuacji na uczelni.

Spotkanie, dobrą wiadomością, rozpoczął Rektor, informując o wydanym Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmieniającym z dniem 1 maja 2020 roku nazwę PWSZ w Krośnie na „Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie”.

Kolejne punkty spotkania dotyczyły m.in. bezpieczeństwa na uczelni w sytuacji zagrożenia epidemią, przygotowań uczelni do zmiany pieczęci, tablic, omówiono formy promocji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Najważniejszym jednak tematem były sposoby i formy komunikacji ze studentami, zasady prowadzenia zajęć on-line, a także przeprowadzania zaliczeń i egzaminów. Omówiono również sytuację studentów zagranicznych, przebywających w naszej uczelni w ramach programów międzynarodowych.

Ta forma komunikacji, wykorzystująca możliwości platformy internetowej, wydaje się być idealnym rozwiązaniem w warunkach zagrożenia epidemicznego. Kolejne spotkanie już w najbliższy wtorek, tym razem z pracownikami dydaktycznymi uczelni.