NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 – NOWA SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W KARPACKIEJ PAŃSTWOWEJ UCZELNI W KROŚNIE

NOWOŚĆ!!! Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie – kształcenie w tym zakresie pozwala na uzyskanie wiedzy oraz kompetencji menedżerskich z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w komórkach różnych typów organizacji sektora prywatnego i publicznego, odpowiedzialnych za działania w sytuacjach zagrożenia, występowania zjawisk niepożądanych lub kryzysowych, a także bezpieczeństwo wewnętrzne, oraz bezpieczeństwo pracy w sektorze przedsiębiorstw oraz sferze publicznej – rządowej i samorządowej, jak i również innych podmiotach gospodarczych i administracyjnych odpowiadających za funkcjonowanie i podejmowanie działań w tzw. sytuacjach nadzwyczajnych.

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i pracy zespołowej oraz wyboru optymalnych w danych warunkach wariantów działań, dostosowanych do rozmiarów zagrożenia i realiów społecznych, zarówno wewnątrz organizacji, jak również z punktu widzenia otoczenia zewnętrznego i systemów państwowych. Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie zatrudnienia na stanowiskach specjalisty, doradcy lub kierownika właściwych komórek organizacyjnych w różnorodnych typach organizacji sektora przedsiębiorstw i w sektorze publicznym.

Informacje dotyczące tegorocznego naboru już wkrótce !!!