Międzypokoleniowe spotkanie na pedagogice

Studenci IIIPSO z TP gościli seniorów z Uniwersytetu III Wieku. Spotkanie odbyło się w sali nr 19 i zostało poświęcone zwyczajom kolędowania w naszym regionie. Studenci przygotowali program słowno-muzyczny dla seniorów. Rozmawiali z gośćmi o znaczeniu tradycji kolędowania, pochodzeniu kolęd, regionalnych pastorałkach. Wspólnie śpiewali kolędy przy akompaniamencie skrzypiec, gitary i klarnetu. Zaprosili też seniorów do krainy legend apokryficznych Selmy Lagerlöf. Spotkanie wywołało entuzjazm wśród słuchaczy, którzy chętnie włączyli się w kolędowanie i przedstawili ulubione kolędy. Dalsza część spotkania miała charakter bardziej nieformalny. Studenci wspólnie z gośćmi wykonali gwiazdy kolędnicze. Działalność plastyczno-techniczna obudziła w seniorach ducha rywalizacji. Powstały wspaniałe gwiazdy kolędnicze, niektóre obrotowe, z dużą ilością ozdób.

Twórcza atmosfera spotkania sprawiła, że trudno było się seniorom rozstać ze studentami. Spotkanie zakończyło się życzeniami noworocznymi, po których seniorzy wspólnie z wykonanymi gwiazdami udali się do domów.

Zajęcia przygotowano w ramach przedmiotu gerontopedagogika pod kierunkiem dr Barbary Lulek. Gratulujemy studentom pomysłu i wykazania aktywności na bardzo wysokim poziomie!