KPU w Krośnie przystąpiła do Klastra Technologii Kosmicznych

Klaster Technologii Kosmicznych działa na rzecz współpracy i promocji polskiego przemysłu kosmicznego. Organizacja powstała z inicjatywy EXATEL – polskiego operatora telekomunikacyjnego i skupia czołowe podmioty z sektora kosmicznego. W skład Klastra wchodzą najważniejsze krajowe firmy komercyjne, organizacje naukowo-badawcze, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz instytucje otoczenia sektora kosmicznego. Klaster technologii kosmicznych tworzy dwadzieścia jeden firm i podmiotów. Jednym z nich jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie.

18 stycznia br. w uczelni gościliśmy przewodniczącego Rady Klastra Technologii Kosmicznej, Pana Rafała Magrysia, który odwiedził nas, by złożyć gratulacje.

od lewej: Rafał Magryś – przewodniczący Rady Klastra Technologii Kosmicznej, dr Agnieszka Woźniak – prorektor ds. rozwoju

Głównym celem powołania klastra jest rozbudowa krajowych kompetencji w obszarze technologii kosmicznych i technik satelitarnych przy udziale sektora komercyjnego  i naukowego. Pierwszym zadaniem interesariuszy jest współpraca w przygotowaniu,  w ramach Krajowego Planu Odbudowy, wniosku aplikacyjnego dotyczącego stworzenia Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi. Będzie on tworzony przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, które będzie jednym z beneficjentów wypracowanych technologii. Efektem projektu będzie stworzenie pierwszej polskiej konstelacji satelitów obserwacyjnych.

Nasza Uczelnia, która dwudziestu lat kształci studentów na kierunkach inżynierskich, w tym w zakresie informatyki, mechaniki i budowy maszyn, produkcji i bezpieczeństwa żywności i zielarstwa, automatyki i robotyki posiada wieloletnie doświadczenie związane z realizowanymi kierunkami studiów, i wysoko kwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Systematycznie modernizuje i uzupełnia bazę laboratoryjną, która będzie stanowić doskonałe zaplecze naukowo-badawcze dla prac zaplanowanych w ramach Klastra Technologii Kosmicznych.

KPU w Krośnie jest uczelnią otwartą na nowe formy współpracy, zarówno o charakterze naukowo-badawczym, jak również rozwojowym, stanowiące wkład w kształtowanie przestrzeni naukowej i społeczno-gospodarczej miasta i regionu.

od lewej: Rafał Magryś – przewodniczący Rady Klastra Technologii Kosmicznej, dr Agnieszka Woźniak – prorektor ds. rozwoju, dr inż. Piotr Wais – kierownik Zakładu Informatyki