KPU w Krośnie partnerem w międzynarodowym projekcie testowania znajomości języka angielskiego!

KPU w Krośnie jako Wewnętrzny Ośrodek Egzaminacyjny British Council została uczestnikiem innowacyjnego projektu na skalę globalną.  22 października najmłodsi uczniowie Academii wzięli udział w międzynarodowych egzaminach z języka angielskiego dla dzieci w wersji komputerowej Cambridge Digital YLE. To nowoczesny sposób testowania juniorków, nad którym pracuje obecnie cały sztab ekspertów z sekcji Cambridge English Assessment. Jesteśmy dumni, że staliśmy się członkami tego wyjątkowego przedsięwzięcia – nasze komentarze i spostrzeżenia (w postaci roboczych spotkań na platformie zoom z uczestnikami z całego świata) będą cennym elementem prac nad udoskonaleniem tej nowatorskiej formy egzaminowania dzieci, bez wątpienia mającej ogromny potencjał. Egzaminy komputerowe dla najmłodszych uczniów mają podobną strukturę co testy papierowe Cambridge YLE (które przeprowadzane są w krośnieńskiej uczelni minimum raz w roku) i składają się z tych samych części,  zadań i poleceń, które pojawiają się w tradycyjnej formule. Kandydaci muszą więc przejść przez trzy etapy egzaminowania: Listening (słuchanie), Reading&Writing (czytanie i pisanie) oraz Speaking (mówienie). Zdecydowaną zaletą egzaminów cyfrowych jest to, iż zadania testowe mają formę atrakcyjnej gry komputerowej,  wykonanej w przepięknej szacie graficznej i w relaksacyjnej oprawie muzycznej. Naszym Academiowym juniorkom najbardziej spodobała się opcja tworzenia własnego awatara, który towarzyszył dzieciom w kolejnych etapach egzaminu i podlegał ich modyfikacjom dzięki gadżetom przyznawanym w nagrodę za udzielenie kompletu odpowiedzi. Na plus przemawia również fakt, iż egzaminy komputerowe przeprowadzane są w komfortowych warunkach – każdy uczestnik pracuje na indywidualnym stanowisku, w słuchawkach, które minimalizują hałas z zewnątrz zapewniając większe skupienie, oraz przy użyciu myszki, bez tradycyjnych przedmiotów szkolnych.

Egzamin próbny British Council

Najlepszą rekomendacją dla tej nowoczesnej formy testowania dzieci są uśmiechy naszych krośnieńskich young learners, którzy jednogłośnie zachwycili się tym projektem,  zmieniającym podejście uczniów do testów i egzaminów.  To dowód na to, że ocenianie może być dobrą zabawą, a nie stresującym i superpoważnym doświadczeniem.