Konkurs fotograficzny Jak spędzasz długie wieczory? rozstrzygnięty

Konkurs fotograficzny Jak spędzasz długie wieczory? zorganizowany przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie  i Radę Samorządu Studenckiego KPU w Krośnie został rozstrzygnięty. 19 grudnia 2021 roku Jury konkursu wybrało najlepsze prace, a władze Uczelni przyznały ich autorom cenne nagrody.

I nagroda – bon podarunkowy o wartości 500 zł
Bartłomiej Byś za pracę Star walk

 

II nagroda – bon podarunkowy o wartości 300 zł
Magdalena Potyrała za pracę Zaczytana po uszy

 

III nagroda – bon podarunkowy o wartości 200 zł
Katarzyna Pikor za pracę Jesienne wieczory

 

Wyróżnienie – bon podarunkowy o wartości 100 zł
Alicja Krzeszowiak za pracę Watra

 

Wyróżnienie – bon podarunkowy o wartości 100 zł
Kacper Omachel za pracę Spawanie migiem

 

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem miłośników fotografii – 53 autorów nadesłało 53 prace. W konkursie wzięli udział studenci Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie i maturzyści Szkół Ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Wiele prac w interesujący sposób ukazało tematykę konkursową. W efekcie powstał zbiór fotografii, ukazujących spędzanie długich wieczorów w różnych odsłonach, będących odzwierciedleniem artystycznej wrażliwości każdego autora. Wykonane prace konkursowe zostały wykonane na wysokim poziomie technicznym i świadomości artystycznej uczestników.

Prace konkursowe w większości zostały wykonane przez amatorów, którzy w ciekawy sposób zinterpretowali tematyką konkursu, ukazując tym samym w jak różny sposób młodzi ludzie spędzają wieczory. Intencją organizatorów było zwrócenie uwagi na różnorodność spędzania długich wieczorów i zachęcenie uczestników do podjęcia aktywności artystycznej inspirowaną własnymi zainteresowaniami.

Organizatorzy zachęcają wszystkich uczestników konkursu do kontynuowania fotograficznych zainteresowań i wyrażają nadzieję, że uczestnicy konkursu jeszcze liczniej wezmą udział w kolejnych konkursach fotograficznych.