Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

W związku z sytuacją epidemiczną związaną ze wzrostem zachorowań na COVID-19, wprowadzam następujące zmiany w organizacji zajęć dydaktycznych:

  1. Od dnia 15 do 19 marca br. dotychczasowe zajęcia odbywane w formie bezpośredniego kontaktu należy ograniczyć do minimum.
  2. W dniach od 20 marca do 31 marca br. oraz w dniach od 7 kwietnia do 18 kwietnia br. zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów będą odbywały się wyłącznie w formie zdalnej. Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne, wskazane przez kierowników zakładów, których charakter nie pozwala na ich realizację w sposób zdalny.
  3. Od dnia 19 kwietnia br. zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach studiów będą realizowane wg obecnie obowiązujących rozkładów zajęć.
  4. Zajęcia na studiach podyplomowych i kursach do dnia 18 kwietnia br. będą realizowane w formie zdalnej.

Proszę o zachowanie ostrożności w kontaktach międzyludzkich i przestrzeganie obowiązujących na Uczelni przepisów porządkowych i sanitarnych.

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor