Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie nowym członkiem SGPPL „Dolina Lotnicza”

W lipcu br. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie została członkiem wspierającym Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.

Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza”, największy w Polsce klaster przemysłowo-technologiczny, powstał w kwietniu 2003 r. Zrzesza on obecnie 90 przedsiębiorstw produkcyjnych związanych z przemysłem lotniczym, usytuowanych w południowo-wschodniej części Polski. Taka lokalizacja to nie przypadek – pierwsze zakłady lotnicze na tym terenie (w Rzeszowie i Mielcu) powstały w latach 1937-38, w ramach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Członkami-założycielami klastra było kilkanaście lotniczych przedsiębiorstw z Podkarpacia i Bielska-Białej oraz Politechnika Rzeszowska i dwie agencje rozwoju regionalnego – RARR i MARR. Dla utrzymania wiodącej roli przemysłu jako siły napędowej rozwoju klastra, wszyscy nowo przyjmowani członkowie reprezentują firmy lotnicze. Natomiast, w celu rozwoju współpracy pomiędzy przemysłem lotniczym, a uczelniami i instytucjami B+R, utworzono Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET- Dolina Lotnicza”.

Kluczowymi przedsiębiorstwami klastra są  WSK „PZL Rzeszów” S.A., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. – PZL Mielec oraz PZL-Świdnik S.A.

Głównym celem „Doliny Lotniczej” jest umocnienie roli południowo-wschodniej Polski jako jednego z wiodących w Europie regionów przemysłu lotniczego, jego promocja i dalszy rozwój badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa. Członkowie stowarzyszenia aktywnie angażują się również w „miękkie” inicjatywy. Dobrym przykładem jest Politechnika Dziecięca, projekt mający zainteresować dzieci nauką, w szczególności fizyką, mechaniką czy astronomią. 

Członkostwo Uczelni w stowarzyszeniu stwarza szansę na realizację w przyszłości wspólnych projektów, a także włączenie się w działania mające na celu współtworzenie podkarpackiej przestrzeni badawczo-rozwojowej.