IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy nowoczesnej nauki”

W dniu 29 kwietnia 2022 roku odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy nowoczesnej nauki” współorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franko w Drohobyczu, Uniwersytet Nauk Stosowanych w VIVES w Belgi oraz Zakład Zarządzania Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie (ІX International Scientific and Practical Conference of the Institute of Physics, Mathematics, Economics and Innovative Technologies „CURRENT PROBLEMS OF MODERN SCIENCE”).

W konferencji wzięło udział ponad 40 prelegentów z Belgii, Ukrainy i Polski.

Prelegentem Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie był dr hab. Kazimierz Krupa, prof. KPU, który wygłosił referat pt. Wybrane aspekty zarządzania w realiach przemysłu 5.0. W swoim wystąpieniu Profesor Krupa porównał nowe modele biznesowe Toyoty (Toyota New Global Architecture) oraz Tesli (Dekalog Tesli).

W Konferencji uczestniczył również kierownik Zakładu Zarządzania KPU w Krośnie dr Piotr Lenik oraz studenci I roku kierunku Zarządzanie (studia licencjackie) oraz I roku kierunku Inżynieria Produkcji (studia magisterskie). Prelegenci wygłaszali swe referaty w języku angielskim, niemieckim, polskim i ukraińskim. W trakcie konferencji odpowiadali oni na liczne pytania uczestników konferencji. Planowana jest publikacja pokonferencyjna. Zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji wszystkich studentów i pracowników KPU w Krośnie za rok.