Konkurs uzupełniający Erasmus+

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazd w ramach programu Erasmus+ do krajów partnerskich. Wyjazd musi zostać zrealizowany do 31.07.2022.

Pracownicy ubiegający się o prawo do wyjazdu i stypendium zobowiązani są złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

Wniosek.

Podpisana zgoda na przetwarzanie danych wraz z klauzulą informacyjną.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu pozwalającym na przeprowadzenie zajęć lub uczestniczenie w szkoleniu.


Uczelnia otrzymała następujące możliwości wyjazdów:

Złożenie wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest równoznaczne z koniecznością zorganizowania zastępstwa podczas zajęć w czasie których realizowany będzie wyjazd, lub odrobienia ich w późniejszym terminie. Nieobecność wykraczająca poza czas, na który przyznaną zostaną fundusze oznacza konieczność wypisania urlopu na okres wykraczający poza stypendium.
 

Wypełniony wniosek prosimy składać elektronicznie, lub w Rektoracie, Rynek 1, pok. nr 9 do dnia 17 grudnia br.