Instrukcja postępowania

POSTĘPOWANIE PRZED WYJAZDEM NA STYPENDIUM


Krok 1: PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkania informacyjne odbywają się dwa razy w roku (po jednym na semestr).

Krok 2: WYBIERZ UCZELNIĘ

Aktualna lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie internetowej KPU w Krośnie. Przy wybieraniu uczelni proszę się sugerować kierunkami, na których można studiować na uczelni partnerskiej, muszą one być zgodne z kierunkiem który studiujesz.

Krok 3: ZGŁOŚ SIĘ DO BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Na tym etapie musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy na studia lub formularz zgłoszeniowy na praktyki.

Krok 4: SPRAWDŹ KRYTERIA KWALIFIKACJI I WEŹ UDZIAŁ W REKRUTACJI

Przeczytaj regulamin i zasady kwalifikacji i złóż kompletny wniosek w BWM.

Krok 5: SPRAWDŹ CZY SIĘ DOSTAŁEŚ

Wiadomość czy się dostałeś dotrze na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Jeśli się dostałeś czytaj dalej nasze kroki, jeśli nie zapraszamy za rok na następne kwalifikacje. Powodzenia!

Krok 6: ERASMUSIE PRZYJDŹ NA OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie będzie miało charakter organizacyjny i będzie poświęcone sprawom związanym z wyjazdem do uczelni partnerskiej, takim jak: ostateczne planowanie zajęć i programów studiów za granicą, wypełnianie formularzy, wizy i formalności wyjazdowe, sprawa ubezpieczenia, podróż itp.

Informacja o spotkaniu będzie rozesłana na adresy e-mail.

Krok 7: WYPEŁNIJ DOKUMENTY

Większość uczelni partnerskich posiada sformułowane przez siebie pakiety aplikacyjne programu ERASMUS+ wraz z wymaganymi formularzami. W związku z tym, polecamy odwiedziny na stronie internetowej wybranej uczelni. W przypadku gdy uczelnia nie posiada swoich formularzy, należy wypełnić dokumenty KPUw Krośnie dostępne na stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania

Dokumenty należy złożyć w BWM na około 2 tygodnie przed terminem wyznaczonym przez uczelnię zagraniczną. Następnie dokumenty są przesyłane do uczelni partnerskiej. Zazwyczaj potwierdzenie o przyjęciu studenta BWM otrzymuje w ciągu 3 tygodni od wysłania dokumentów.

Krok 8: CZEKAJ NA ODPOWIEDŹ Z UCZELNI

Dopiero gdy druga strona podpisze dokumenty możesz być pewien, że zostałeś zakwalifikowany do wyjazdu i czas się przygotowywać.

Krok 9: PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU

 • załóż konto w złotówkach lub w euro
 • podszlifuj język obcy 
 • odbierz z Biura Współpracy Międzynarodowej zaświadczenie do NFZ 
 • zorganizuj sobie zakwaterowanie 
 • zabierz kilka dodatkowych zdjęć – być może będą potrzebne np. do legitymacji, biletu 
 •  zbierz informacje o miejscu, do którego jedziesz (pogoda, kultura, zwyczaje).


Krok 10: PODPISZ UMOWĘ

Na około dwa tygodnie przed twoim wyjazdem, zostanie przez nas przygotowana umowa i zaprosimy Cię do nas żebyś ją podpisał. Nastąpi to na około miesiąc przed rozpoczęciem zajęć na uczelni zagranicznej. Umowa będzie zawierać najpotrzebniejsze informacje takie jak: długość pobytu, miejsce oraz wysokość grantu.

Krok 11: WYPEŁNIJ OBOWIĄZKOWY TEST JĘZYKOWY

Test językowy zostanie do Ciebie przesłany automatycznie po wprowadzeniu Twoich danych do systemu. Adres email, z którego nadejdzie link do testu, przyjdzie z adresu:

replies-will-be-discarded@ec.europa.eu

Krok 12: ODBIERZ GRANT

Stypendia wypłacane są na konto! Wysokość stypendium Erasmus+ jest ustalana corocznie i uzależniona jest od środków jakimi dysponuje Polska, od liczby i okresu studiów na jaki wyjeżdżają studenci polscy oraz kryteriów według których uczelnia macierzysta dzieli przyznane fundusze. Przed wyjazdem uczelnia wypłaca 80% grantu a pozostałe 20% po powrocie studenta i złożeniu ankiety online stypendtysty.

W związku z wyjazdem czekają cię wydatki więc pamiętaj, ze stypendium Erasmusa+ jest przeznaczone jedynie na pokrycie różnic pomiędzy kosztami utrzymania i studiowania w kraju ojczystym a kosztami w kraju przyjmującym, nie zaś na pokrycie całkowitych kosztów ponoszonych przez Ciebie za granicą.

Wysokość stypendium jest zależna od wysokości ogólnej kwoty subwencji stypendialnej, przyznanej uczelni na dany rok akademicki z funduszy Komisji Europejskiej za pośrednictwem Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Podział funduszu stypendialnego odbywa się proporcjonalnie z uwzględnieniem jednostek obliczeniowych przyporządkowanych poszczególnym grupom krajów docelowych.


POSTĘPOWANIE PODCZAS POBYTU NA STYPENDIUM


ZMIANY DO LEARNING AGREEMENT

Po przyjeździe może się okazać, że będziesz musiał zmienić swój Learning Agreement. W tym celu wypełniasz sekcję „Section completed during the mobility”. Pamiętaj, że zmiany muszą zostać zaakceptowane przez koordynatora na uczelni partnerskiej, a dopiero później są wysyłane do uczelni macierzystej. Na dokonanie zmian w LA masz miesiąc od daty rozpoczęcia mobilności!

PRZEDŁUŻENIE POBYTU

Studia na uczelni partnerskiej można przedłużyć jedynie na semestr letni danego roku akademickiego. W takim przypadku, student może starać się o zwiększenie stypendium. Jakiekolwiek dofinansowanie za ten okres ze środków programu nie jest gwarantowane. Student utrzymuje status „studenta Erasmusa+” nawet w przypadku braku uzyskania dofinansowania na kolejny semestr.

Aby przedłużyć studia, należy:

 • uzyskać zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie studiów i zakwaterowania na następny semestr,
 • uzyskać zgodę odpowiedniego kierownika zakładu na przedłużenie studiów zagranicznych,
 • opracować nowy Learning Agreement (na następny semestr),
 • uzyskać zaliczenie ubiegłego semestru na uczelni partnerskiej,
 • uzyskać zaliczenie ubiegłego semestru na KPUw Krośnie.

BWM prosi o wcześniejsze zasygnalizowanie o chęci przedłużenia pobytu na semestr letni i informowaniu o przebiegu przygotowań dokumentów.


Zakończenie mobilności

ANKIETA ONLINE

Ankieta zostanie automatycznie wygenerowana i przesłana przez system Mobility Tool z adresu replies-will-be-discarded@ec.europa.eu w kilka dni po zakończeniu mobilności. Wypełnienie i wysłanie ankiety jest wymagane do ostatecznego rozliczenia stypendium.

DRUGI TEST JĘZYKOWY

Po zakończeniu mobilności, zostanie przesłany link do obowiązkowego drugiego testu językowego. Wypełnienie go jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozostałe kwoty stypendium.

ZAŚWIADCZENIE O DŁUGOŚCI POBYTU

Takie zaświadczenie wystawia uczelnia przyjmująca, daty na tym zaświadczeniu powinny być zgodne z czasem trwania stypendium. Zaświadczenie (o ile uczelnia sama go nie wyśle) trzeba złożyć do pokoju BWM. Ostateczna kwota pozostałej części stypendium zostanie obliczona w oparciu o potwierdzenie pobytu. W przypadku krótszego potwierdzenia niż na okres zawarty w umowie, pozostała kwota zostanie odpowiednio pomniejszona.

TRANSCRIPT OF RECORDS

Dokument potwierdzający odbyte studia oraz zaliczenie semestru – dokument trzeba złożyć lub nadesłać do BWM. Na podstawie TR zaliczony zostaje okres studiów za granicą.

Szczegółowych informacji na temat zaliczeń należy uzyskać u kierownika odpowiedniego zakładu.