Insygnia przekazane

W Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie władzę rektorską objął prof. Zbigniew Barabasz, dotychczasowy prorektor ds. rozwoju. Zastąpił on prof. Grzegorza Przebindę, który kierował uczelnią w latach 2012-2020. 1 września nastąpiło przekazanie insygniów rektorskich: łańcucha oraz berła, stanowiących część stroju ceremonialnego.

Symboliczne objęcie pełni władzy w uczelni, którego wyrazem jest przejęcie z rąk ustępującego rektora łańcucha i berła rektorskiego dokonywało się już w Krośnie kilkukrotnie, jednak po raz pierwszy wiązało się z tak wyjątkową oprawą. W wydarzeniu wzięli udział, prócz prof. Grzegorza Przebindy i Jego Magnificencji rektora prof. Zbigniewa Barabasza, także dr Dominik Wróbel – prorektor ds. studiów w latach 2016-2020, mgr Franciszek Tereszkiewicz, kanclerz uczelni oraz nowi prorektorzy dr Agnieszka Woźniak – prorektor ds. rozwoju i dr Krzysztof Frączek – prorektor ds. studiów. Szczególnym akcentem było wręczenie przez prof. Grzegorza Przebindę okolicznościowych podziękowań za sprawowanie dotychczasowych funkcji w uczelni, wraz z indywidualnie dobranym zdjęciem opatrzonym stosownymi dedykacjami. Podziękowania otrzymali również pracownicy administracji i sekretariatu rektora.

Wśród wielu miłych wspomnień z ostatnich ośmiu lat znalazły się i te, które wiązały się bezpośrednio z obejmowaniem wcześniejszych stanowisk przez uczestników spotkania. Zgodnie podkreślano, że doskonała kondycja KPU w Krośnie wynika, między innymi, z bardzo dobrej współpracy osób przewodzących uczelnianym strukturom, a także z ich osobistych, serdecznych relacji.

Prof. Grzegorz Przebinda, ustępujący rektor, życzył prof. Zbigniewowi Barabaszowi, nowemu rektorowi, nie tylko skuteczności w działaniu ale także wyrozumiałości i niezmiennie odczuwanego wsparcia ze strony pracowników uczelni.

Od lewej: dr Krzysztof Frączek, prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, dr hab. Zbigniew Barabasz, dr Agnieszka Woźniak, mgr Franciszek Tereszkiewicz

Na świadectwo tej niezwykle serdecznej i ciepłej uroczystości, obaj rektorzy złożyli okolicznościowe wpisy do kroniki uczelni.