Super piątka! Pięć nowych kierunków studiów w Instytucie Humanistycznym w roku akademickim 2020/2021

Zapraszamy do podjęcia studiów na jednym z nowych kierunków studiów w Instytucie Humanistycznym!

Dwujęzykowe studia dla tłumaczy – studia licencjackie o profilu praktycznym

Marketing internetowy – studia licencjackie o profilu praktycznym, dualne prowadzone we współpracy z agencją interaktywną KS

Lingwistyka stosowana – studia drugiego stopnia, uzupełniające magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (pięcioletnie jednolite studia magisterskie)

Tłumaczenia specjalistyczne – studia podyplomowe (2 semestry)