Informacja dotycząca stypendiów

Uwaga studenci!
W sekretariacie właściwym dla kierunku są już do odbioru decyzje dotyczące przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium rektora. Decyzje należy odebrać do dnia 15 grudnia br.

NIEODEBRANIE DECYZJI SKUTKOWAĆ BĘDZIE WSTRZYMANIEM WYPŁATY STYPENDIUM OD MIESIĄCA GRUDNIA.

Poniżej znajdują się ustalenia dotyczące świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2021/2022:

Stypendia socjalne

1.200 zł – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę nieprzekraczającym 900 zł
1.600 zł – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę nieprzekraczającym 500 zł

Zwiększenie stypendium socjalnego

300 zł – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę nieprzekraczającym 900 zł oraz gdy przypadek studenta był szczególnie uzasadniony

Stypendium rektora

1.600 zł – dla studentów którzy znaleźli się w grupie do 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

1.000 zł – przy lekkim stopniu niepełnosprawności
1.300 zł – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
1.600 zł – przy znacznym stopniu niepełnosprawności