Informacja dotycząca ograniczenia funkcjonowania Biblioteki

Komunikat nr 4/20
Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie ograniczenia działalności Biblioteki w związku z dalszymi działaniami w ramach strategii profilaktyki przeciw COVID-19

W związku z § 6 ust. 11 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 z późn. zm.) do dnia 29 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie Biblioteki Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. We wskazanym okresie nie wypożycza się zbiorów bibliotecznych. Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość korzystania z zasobów cyfrowych oraz elektronicznego udostępniania materiałów bibliotecznych w formie zabezpieczonych plików pdf. Wszelkie sprawy związane z dostępem do zbiorów należy załatwiać za pośrednictwem komunikacji na odległość, tj. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie.

Rektor
dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU