Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w KPU w Krośnie

Nietypowo, bo w warunkach pandemicznych, przebiegała tegoroczna 22. inauguracja roku akademickiego w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie ludzkie w czasie pandemii, inauguracja roku akademickiego odbyła się w znacznej mierze online. Można ją było śledzić na żywo w internecie. Na miejscu, w auli w Kampusie Politechnicznym, zgromadzili się przedstawiciele studentów, zaproszeni goście oraz Senatorzy i osoby pełniące funkcje w  Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. W inauguracji udział wzięli również: dr Anna Budzanowska, Sekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki,  Dariusz Frydrych, Przewodniczący Rady Uczelni oraz prof. Grzegorz Przebinda, rektor uczelni w latach 2012-2020.

W czasie przemówienia inauguracyjnego rektor dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU zaznaczał, że rok akademicki 2020/2021 będzie z rokiem wytężonej pracy i wysiłku, a rolą uczelni będzie zapewnienie warunków do zdobywania wiedzy, ale też zapewnienia bezpieczeństwa. W swoim wystąpieniu inauguracyjnym rektor mówił:

Uczelnia przygotowuje fachowców na potrzeby regionalnej gospodarki. Otwieramy nowe kierunki studiów. W tym roku są to: marketing internetowy oraz automatyka i robotyka. Od bieżącego roku  kształcimy już na 18 kierunkach studiów I stopnia, 3 kierunkach magisterskich oraz na 5-letnich jednolitych studiach pedagogicznych, a w uczelni studiuje blisko 2400 studentów. Od początku funkcjonowania, naszą Uczelnię opuściło już ponad 14 tys. absolwentów, a w tym roku także pierwsi absolwenci studiów magisterskich, kierunku Inżynieria produkcji. Nabór na studia dzienne był w obecnej, trudnej rekrutacji nieznacznie wyższy niż w roku ubiegłym i wyniósł 550 osób na studia stacjonarne i 140 osób na studia niestacjonarne.

Najważniejszym punktem uroczystości rozpoczęcia nowego roku akademickiego była ceremonia immatrykulacji, czyli włączenia do grona wspólnoty akademickiej nowych członków – studentów pierwszego roku. Reprezentanci dziewięciu kierunków studiów złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali akty immatrykulacyjne.

Wyróżnienia z rąk włodarzy gmin odebrali najlepsi absolwenci krośnieńskiej uczelni.  Nagrody ufundowane przez KPU w Krośnie powędrowały również do studentów działających w ramach wolontariatu, na rzecz uczelni i środowiska lokalnego.

Zwieńczeniem inauguracji był wykład prof. dr hab. Iwony Wawer Rośliny leczą ciało i duszę, która w zajmujący sposób opowiedziała o leczniczych roślinach, m.in. o czarnym bzie, aronii i pelargonii afrykańskiej.

Więcej fotografii w galerii

W związku z uroczystościami inauguracyjnymi w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie listy gratulacyjne przesłali:

 1. Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
 3. Elżbiety Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Małgorzata Kidawa-Błońska – Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 6. Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 7. dr Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 8. Stanisław Ożóg – Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 9. Joanna Frydrych – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 10. Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 11. Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna
 12. Adam Pawluś – Starosta Jasielski
 13. Sławomir Stefański – Wójt Gminy Wojaszówka
 14. Grzegorz Dubik – Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 15. prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 16. prof. dr hab. Piotr Borek – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 17. ks. Prof. dr hab. Józef Bremer SJ – Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie
 18. dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 19. dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 20. ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII – Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 21. prof. dr hab. Wojciech Załuska – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 22. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej
 23. prof. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
 24. prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 25. dr Sylwia Pelc – Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie
 26. prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Rektor Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej
 27. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil – Rektor PWSZ w Ciechanowie
 28. dr inż. Grzegorz Koc – Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie
 29. dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni – Rektor PWSZ w Elblągu
 30. dr Katarzyna Rusek – Rektor PWSZ w Głogowie
 31. dr Janusz Poła, prof. PWSZ – Rektor PWSZ w Lesznie
 32. dr Sonia Grychtoł – Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu
 33. dr hab. n. med. Maciej Słodki, prof. uczelni – Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
 34. dr Paweł Trefler – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
 35. dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. PUSB – Rektor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego
 36. dr inż. Mateusz Kaczmarski – Rektor Uczelni Państwowej w Sanoku
 37. dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. uczelni – Rektor PWSZ w Tarnowie
 38. prof. dr hab. Robert Wiszniewski – Rektor PWSZ w Wałbrzychu
 39. dr hab. Andrzej Samborski – Rektor Uczelni Państwowej w Zamościu