II Sympozjum Symulacji Medycznej

 

II Sympozjum Symulacji Medycznej – on-line

„Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek”

20 listopada 2020 r.

Program konferencji:


9.00 –
9.30
Przywitanie uczestników sympozjum
Znaczenie symulacji medycznej w edukacji pielęgniarek – doniesienia historyczne
dr Renata Dziubaszewska
Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
9.30 – 10.00Kompetencja QSEN duszą debriefingu symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie
prof. nadzw. dr hab. Danuta Zarzycka
Instytut Zdrowia i Gospodarki, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
10.00 – 10.30Wykorzystanie procesu komunikacji interpersonalnej w praktyce w symulacji medycznej z wykorzystaniem pacjenta standaryzowanego
dr Tadeusz Paweł Wasilewski
Instytut Zdrowia i Gospodarki, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
10.30 – 11.00Symulacja w czasach COVID-19. Tips and tricks – czy to się uda?
dr Marek Dąbrowski
Katedra i Zakład Edukacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
mgr Aleksandra Steliga
Akademia Pomorska w Słupsku
11.00 – 11.15Przerwa
11.15 – 11.45Nauczanie w MCSM wg standardów kształcenia
dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka, prof. Uczelni
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
11.45 – 12.15Sposoby na utrzymanie uwagi i motywacji studenta w nauczaniu zdalnym
dr Wojciech Chmielewski
Centrum Psychologii Stosowanej
12.15 – 12.45Odpowiedzialność w Symulacji – Kodeks Etyki Pracowników Symulacji w opiece zdrowotnej
mgr Katarzyna Studnicka, mgr Małgorzata Dziura
Instytut Zdrowia i Gospodarki Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
12.45 – 13.00Podsumowanie sympozjum

Program konferencji do pobrania PDF

Zapraszamy do rejestracji elektronicznej pod adresem:
https://ankiety.pwsz.krosno.pl/index.php?r=survey/index&sid=341525&lang=pl

Rejestracja potrwa do 19 listopada 2020 r. do godz. 13.00.


Sympozjum jest realizowane w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie”, nr POWR.05.03.00-00-0076/17, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.