I Podkarpackie Wykłady z Ekologii i Ochrony Środowiska

W dniu 12 grudnia 2017 roku odbyły się I Podkarpackie Wykłady z Ekologii i Ochrony Środowiska zorganizowane przez Komitet Wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Wydarzenie to zgromadziło blisko 400 uczniów i nauczycieli z 22 szkół ponadgimnazjalnych z Podkarpacia. Spotkanie prowadziła dr Marta Pisarek, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu OWE, która na wstępie przedstawiła informacje związane z XXXIII edycją Olimpiady. Jej etap szkolny zaplanowano na 10 stycznia 2018r., wojewódzki – 14 kwietnia, a centralny 8-10 czerwca. W trakcie etapu centralnego uczniowie będą mogli brać udział w VII Eko Teście Toyoty powiększając tym samym pulę możliwych do zdobycia nagród.
    Na konferencji o charakterze popularno-naukowej przedstawiono trzy wykłady dotyczące zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w skali lokalnej i globalnej. Dr Dominik Wróbel, siedliskoznawca, badacz różnorodności biologicznej dolin rzecznych wygłosił referat pt. „Przyczyny wymierania gatunków roślin naczyniowych”, a dr inż. Marta Pisarek specjalizująca się w projektowaniu krajobrazu według zasad zrównoważonego rozwoju zaprezentowała referat „Dlaczego rośliny inwazyjne są niebezpieczne?”. Zaś dr Marian Stój, ornitolog, zaangażowany w obronę przyrody przedstawił „Przyrodę Magurskiego Parku Narodowego” opierając się na unikatowych fotografiach własnych i współpracowników MPN.
    Uczniowie obecni na konferencji nie tylko słuchali prelegentów, ale też chętnie zadawali pytania. Wysoka frekwencja i aktywny udział w wykładach dowodzi, że młodzież jest chłonna wiedzy oraz wskazuje na potrzebę kontynuacji tego typu przedsięwzięcia. Już dzisiaj Komitet Wojewódzki zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by w grudnia 2018 roku odbyły się II Podkarpackie Wykłady z Ekologii i Ochrony Środowiska z równie interesującą problematyką.
    Komitet Wojewódzki pragnie podziękować JM Rektorowi prof. Grzegorzowi Przebindzie za przychylność i wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Dziękuje również wszystkim pracownikom uczelni i studentom, którzy pomogli w organizacji wydarzenia, a szczególnie pracownikom Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności.