I Konferencja „Prawne i praktyczne stwierdzenia zgonu przez ratowników medycznych” – 21 czerwca 2023