„Herbalism” oraz „Studia Pigoniana” w nowym wykazie czasopism Ministra Edukacji i Nauki z wysoką liczbą punktów

Dwa czasopisma Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie „Herbalism” oraz „Studia Pigoniana” w nowym wykazie czasopism Ministra Edukacji i Nauki ze zdecydowanie wyższą liczbą punktów!


Dzięki staraniom podjętym przez Wydawnictwo Naukowe PIGONIANUM Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, dwa uczelniane czasopisma: „Herbalism” oraz „Studia Pigoniana” znalazły się ponownie w wykazie czasopism Ministra Edukacji i Nauki – tym razem jednak ze zdecydowanie wyższą ilością punktów!
W opublikowanym wczoraj komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo „Herbalism” uzyskało 70 punktów, a czasopismo humanistyczne „Studia Pigoniana” zostało wycenione na 40 punktów!

Oba czasopisma funkcjonowały na ministerialnej liście już od kilku lat, wcześniej wyceniane były jednak na 20 punktów.
Decyzja Ministra jest dowodem uznania gremiów naukowych dla wartości naukowej obu roczników wydawanych przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie.
Redakcjom obu czasopism, jak również wszystkim autorom zamieszczanych w nich artykułów, serdecznie gratulujemy!

dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych