Articles by: izabelazajdel

Ogłoszenie o naborze do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi dla pracowników PANS w Krośnie

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi dla pracowników PANS w […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do w szkoleniu dla nauczycieli wychowania fizycznego dot. podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie zimowych dyscyplin sportowych dla osób z niepełnosprawnością

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu dla nauczycieli wychowania fizycznego dot. podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie zimowych dyscyplin sportowych dla […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu dla kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie podniesienia kompetencji zarządczych

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu z tworzenia multimediów w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami dla pracowników KPU w […]

Read More

Centrum Wsparcia BON wraca po wakacyjnej przerwie

W dniu 3 października 2022 r. po wakacyjnej przerwie wznawiamy działalność Centrum Wsparcia BON. Centrum Wsparcia BON powstało, aby zapewnić studentom, w tym studentom z niepełnosprawnościami szeroki zakres wsparcia. Centrum będzie funkcjonować od września 2021 do czerwca 2022 w sposób ciągły i będzie oferować cotygodniowe konsultacje w ramach wsparcia psychologicznego, […]

Read More

Centrum Wsparcia BON wraca po wakacyjnej przerwie

W dniu 3 października 2022 r. po wakacyjnej przerwie wznawiamy działalność Centrum Wsparcia BON. Centrum Wsparcia BON powstało, aby zapewnić studentom, w tym studentom z niepełnosprawnościami szeroki zakres wsparcia. Centrum będzie funkcjonować od października 2022 do czerwca 2023 w sposób ciągły i będzie oferować cotygodniowe konsultacje w ramach wsparcia psychologicznego, […]

Read More

Stypendia zamawiane dla studentów kierunku Automatyka i robotyka – semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Do 20 października 2022 r. studenci II roku studiów na kierunku Automatyka i robotyka, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2021/2022 mogą składać wnioski o przyznanie stypendium zamawianego za wyniki w nauce. Stypendium jest przyznawane w ramach przedsięwzięcia Organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka w projekcie „Kreujemy + […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi dla pracowników KPU w Krośnie, którzy brali udział w „Szkoleniu podstawowym w zakresie komunikacji i form wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi”

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi dla pracowników KPU w Krośnie, […]

Read More

Stypendia zamawiane dla studentów kierunku Automatyka i robotyka

Do 25 marca 2022 r. studenci I roku studiów na kierunku Automatyka i robotyka, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2021/2022 mogą składać wnioski o przyznanie stypendium zamawianego za wyniki w nauce. Stypendium jest przyznawane w ramach przedsięwzięcia Organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka w projekcie „Kreujemy + […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi dla pracowników KPU w Krośnie, którzy brali udział w „Szkoleniu podstawowym w zakresie komunikacji i form wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi”

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi dla pracowników KPU w Krośnie, […]

Read More