Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu dla kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie podniesienia kompetencji zarządczych

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu z tworzenia multimediów w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami dla pracowników KPU w Krośnie

Liczba miejsc: 5

Termin szkolenia: 28.11.2022 r.

Miejsce szkolenia: szkolenie w formie zdalnej

Tematyka: zagadnienia dotyczące zarządzania uczelnią ze szczególnym
uwzględnieniem w procesie zarządzania osób z niepełnosprawnościami. Celem
szkolenia będzie przygotowanie kadry uczelni do skutecznego zarządzania instytucją
ze szczególnym uwzględnieniem efektywnej obsługi oraz kształcenia studentów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z wymogami obowiązujących aktów
prawnych i zmianami w Ustawie 2.0.

Uzupełnione i podpisane dokumenty – wg wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 26/21 Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 14 czerwca 2021 r.:

  1. oświadczenie Uczestnika projektu,
  2. deklaracja Uczestnika projektu,
  3. karta zgłoszenia uczestnictwa we wsparciu.

należy składać w Biurze Projektu – Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, 38-400 Krosno, Rynek 1 – rektorat, pokój nr 11 do 23 listopada 2022 r. do godz. 14.00.

UCZESTNICY PROJEKTU SKŁADAJĄ WYŁĄCZNIE KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA WE WSPARCIU.

O udziale we wsparciu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów w podanym terminie, a w przypadku większej ilości Kandydatów niż miejsc – kolejność zgłoszeń.

Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/-czki podejmie Komisja rekrutacyjna.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Projektu:

mgr Izabela Steliga-Lepucka, e-mail: izabela.steliga@kpu.krosno.pl, tel. 13 43 755 17.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *