Stypendia zamawiane dla studentów kierunku Automatyka i robotyka – semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Do 20 października 2022 r. studenci II roku studiów na kierunku Automatyka i robotyka, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2021/2022 mogą składać wnioski o przyznanie stypendium zamawianego za wyniki w nauce.

Stypendium jest przyznawane w ramach przedsięwzięcia Organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka w projekcie „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Kryterium przyznania stypendium stanowi średnia arytmetyczna liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń za poprzedni semestr studiów, obliczona na podstawie wszystkich ocen końcowych z modułów przewidzianych w programie studiów.

Stypendium otrzymuje nie więcej niż pięciu studentów.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i wzorem wniosku, który znajduje się w zakładce „Studia dualne na kierunku Automatyka i robotyka”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *