Bez kategorii

Ogłoszenie o naborze do w szkoleniu dla nauczycieli wychowania fizycznego dot. podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie zimowych dyscyplin sportowych dla osób z niepełnosprawnością

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu dla nauczycieli wychowania fizycznego dot. podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie zimowych dyscyplin sportowych dla […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu dla kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie podniesienia kompetencji zarządczych

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu z tworzenia multimediów w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami dla pracowników KPU w […]

Read More

Centrum Wsparcia BON wraca po wakacyjnej przerwie

W dniu 3 października 2022 r. po wakacyjnej przerwie wznawiamy działalność Centrum Wsparcia BON. Centrum Wsparcia BON powstało, aby zapewnić studentom, w tym studentom z niepełnosprawnościami szeroki zakres wsparcia. Centrum będzie funkcjonować od października 2022 do czerwca 2023 w sposób ciągły i będzie oferować cotygodniowe konsultacje w ramach wsparcia psychologicznego, […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu z tworzenia stron internetowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami dla pracowników Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu z tworzenia stron dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami dla pracowników Karpackiej Państwowej Uczelni w […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu dla lektorów języków obcych z zakresu przystosowywania metod pracy do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności dla pracowników Studium Języków Obcych KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu dla lektorów języków obcych z zakresu przystosowywania metod pracy do potrzeb osób z różnymi […]

Read More

Centrum Wsparcia BON wraca po wakacyjnej przerwie

W dniu 30 sierpnia 2021 r. po wakacyjnej przerwie wznawiamy działalność Centrum Wsparcia BON. Centrum Wsparcia BON powstało, aby zapewnić studentom, w tym studentom z niepełnosprawnościami szeroki zakres wsparcia. Centrum będzie funkcjonować od września 2021 do czerwca 2022 w sposób ciągły i będzie oferować cotygodniowe konsultacje w ramach wsparcia psychologicznego, […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu specjalistycznym podnoszącym świadomość dostępności bibliotek i czytelni dl pracowników Biblioteki i Czytelni Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu specjalistycznym podnoszącym świadomość dostępności bibliotek i czytelni dl pracowników Biblioteki i Czytelni Karpackiej Państwowej […]

Read More

Program II Sympozjum Symulacji Medycznej

II Sympozjum Symulacji Medycznej – on-line „Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek” 20 listopada 2020 r. 900 – 930 Przywitanie uczestników sympozjum, Znaczenie symulacji medycznej w edukacji pielęgniarek – doniesienia historyczne, dr Renata Dziubaszewska, Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie 930 – 1000 Kompetencja QSEN duszą debriefingu […]

Read More

Zaproszenie do udziału w II Sympozjum Symulacji Medycznej „Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek”

RektorKarpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie zaprasza na II Sympozjum Symulacji Medycznej„Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek”Krosno20 listopada 2020 roku KOMUNIKAT I  Cel: Dzisiejszy stan rozwoju techniki, trenażerów i symulatorów medycznych przy równoczesnych ograniczeniach dydaktycznych związanych ze sferą kształcenia personelu medycznego w sposób tradycyjny stwarza konieczność wykorzystywania ich w coraz większym zakresie w dzisiejszym […]

Read More

Zawieszenie zajęć na PWSZ w Krośnie

W związku z sytuacją panującą w kraju związaną z zagrożeniem SARS-CoV-2 oraz w związku z zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w sprawie zawieszenia zajęc dydaktycznych i obron prac dyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 11 […]

Read More