Norweski Mechanizm Finansowy

Stypendia zamawiane dla studentów kierunku Automatyka i robotyka – semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Do 20 października 2022 r. studenci II roku studiów na kierunku Automatyka i robotyka, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2021/2022 mogą składać wnioski o przyznanie stypendium zamawianego za wyniki w nauce. Stypendium jest przyznawane w ramach przedsięwzięcia Organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka w projekcie „Kreujemy + […]

Read More

Stypendia zamawiane dla studentów kierunku Automatyka i robotyka

Do 25 marca 2022 r. studenci I roku studiów na kierunku Automatyka i robotyka, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2021/2022 mogą składać wnioski o przyznanie stypendium zamawianego za wyniki w nauce. Stypendium jest przyznawane w ramach przedsięwzięcia Organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka w projekcie „Kreujemy + […]

Read More