Articles by: izabelazajdel

Ogłoszenie o naborze do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi dla pracowników KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi dla pracowników KPU w Krośnie. […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu z tworzenia multimediów w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami dla pracowników KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu z tworzenia multimediów w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami dla pracowników KPU w […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu z redagowania treści na stronach internetowych w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami dla pracowników KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu z redagowania treści na stronach internetowych w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami dla […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu z szkoleniu z tworzenia dokumentów cyfrowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami dla pracowników KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu z tworzenia dokumentów cyfrowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami dla pracowników KPU w Krośnie […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do udziału w cyklu szkoleń w zakresie funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim dla pracowników KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w cyklu szkoleń w zakresie funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim dla pracowników KPU w […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi dla pracowników KPU w Krośnie, którzy brali udział w „Szkoleniu podstawowym w zakresie komunikacji i form wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi”

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi dla pracowników KPU w Krośnie, […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu z zakresu dostępności cyfrowej i nowoczesnych technologii – standard WCAG 2.1 dla pracowników kadry administracyjnej KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu z zakresu dostępności cyfrowej i nowoczesnych technologii – standard WCAG 2.1 dla pracowników kadry […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu z dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dla pracowników kadry dydaktycznej KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu z dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dla pracowników kadry dydaktycznej KPU […]

Read More

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu dla nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych w pracy z osobami z niepełnosprawnościami dla pracowników Zakładu Wychowania Fizycznego oraz Studium Wychowania Fizycznego KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu dla nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych w pracy z osobami z […]

Read More